Thống Kê thiết kế khách sạn xây dựng khách sạn tại Thanh Hóa của Vinahome

Dữ liệu thiết kế khách sạn xây dựng khách sạn cho Vinahome Thanh Hóa Dữ liệu tính đến tháng 8 năm 2020

Ngày nay, số lượng người nước ngoài đến thăm Việt Nam ngày càng tăng trên toàn quốc, và có những lời kêu gọi về tình trạng thiếu khách sạn. Số lượng khách sạn được xây dựng ngày càng tăng trên toàn quốc, và chúng được mở ra dưới nhiều hình thức lớn nhỏ khác nhau.

Do đó, ban biên tập của Thiết kế Nội thất, thiết kế khách sạn, Vinahome đã kiểm tra số lượng cơ sở lưu trú đã mở cửa trong "2018-2021" và sẽ được xây dựng trong tương lai.

Nghiên cứu này hữu ích cho các doanh nghiệp dự định mở khách sạn ở Thanh Hóa, chẳng hạn như loại cơ sở sẽ được xây dựng khi nào và ở đâu, tổng diện tích sàn, thông tin về nhà xây dựng và nhà thầu,… vv.

Sơ lược dữ liệu xây dựng của Thiết kế Nội thất, thiết kế khách sạn, Vinahome Dữ liệu tính đến tháng 8 năm 2020

 Số lượng công trình thiết kế khách sạn hoàn thành / năm trong đó có tu sửa

2017: Số lượng công trình thiết kế khách sạn

7 trường hợp

2018: Số lượng công trình thiết kế khách sạn

6 trường hợp

2019: Số lượng công trình thiết kế khách sạn

19 trường hợp

2020: Số lượng công trình thiết kế khách sạn

17 trường hợp

Số lượng công trình thiết kế khách sạn theo tổng diện tích sàn

Trong đó có thiết kế khách sạn nhưng không thi công

0-100 Diện tích sàn dưới 330 m2

21 trường hợp

100-200 Diện tích sàn dưới 660 m2

70 trường hợp

200-500 Diện tích sàn dưới 1.650 m2

13 trường hợp

500-1.000 Diện tích sàn dưới (dưới 3.300 m2)

0 trường hợp

1.000-1.500 Diện tích sàn dưới (nhỏ hơn 4.950 m2)

1

1.500-2.000 Diện tích sàn dưới (dưới 6.600 m2)

1

2.000-3.000 Diện tích sàn dưới (dưới 9.900 m2)

0 trường hợp

Diện tích sàn 3.000m2 trở lên đến 9.900 m2 trở lên

2 trường hợp

 

Bình luận