Anh Dũng (MB 530)

tacgia   (3/17/2021 3:03:36 PM)
Từ khâu thiết kế đến khâu thi công, công ty đã làm việc rất nhanh và trách nhiệm. Tiến độ đề ra đều đã hoàn thành tốt và vượt tiến độ chung. Nhìn chung Tôi cảm thấy rất hài lòng vì thời gian phù hợp để Tôi và gia đình có thể vào ở ngay ngôi nhà của mình
Bình luận
Gọi ngay! 0966.57.88.33